GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được thành lập ngày 5/11/2012 là doanh nghiệp hàng đầu, uy tín về kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định. Ngoài 3 dịch vụ cốt lõi này, đến nay, NHO đã mở rộng và phát triển trên nhiều lĩnh vực khác, trong đó nổi bật nhất là dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc môi trường lao động. Việc cung cấp đồng thời hai hoạt động quan trắc giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp từ các điểm đo có thể trùng lặp khi thực hiện hai hoạt động quan trắc cùng một thời gian.
Về năng lực pháp lý
Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được Sở Y tế Cần Thơ công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quyết định số 4232/SYT-YDQLHN;
Chúng tôi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định năng lực thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 842/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Viện khoa học và Công nghệ Mekong (trực thuộc Công ty) được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 239) của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM Mekong LAB (trực thuộc Công ty) được chứng nhận phòng kiểm nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 694) của giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng. 
Những điều này khẳng định rằng:
- Năng lực của chúng tôi đảm bảo quy trình đủ tính khả thi, trang thiết bị quan trắc hiện đại, phương pháp quan trắc khoa học và logic;
- Đảm bảo chương trình quan trắc theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp; 
- Quan trắc viên được đào tạo đầy đủ năng lực quan trắc và tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số môi trường cần quan trắc.
Về nguồn lực
    Nhân lực

    - Quan trắc viên được đào tạo đầy đủ năng lực quan trắc tại viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
    - Các chuyên gia, cán bộ làm việc tại phòng thí nghiệm có năng lực và tay nghề cao trong các hoạt động đo đạc, phân tích, lấy mẫu, tham gia nhiều dự án trong và ngoài nước.
    Vật lực
    - Phầm mềm quan trắc dữ liệu online tích hợp với doanh nghiệp và Tổng cục Tài Nguyên Môi Trường
    - Các trang bị các thiết bị quan trắc, phân tích đáp ứng yêu cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày15/05/2016
    - Các trang thiết bị hiện đại: LC/MS/MS, máy đo điện từ trường, máy đo độ ồn, máy đo độ rung cục bộ và toàn thân, bơm lấy mẫu bụi, bơm lấy mẫu khí,…
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 239) của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO là đơn vị được Sở Y tế Cần Thơ thẩm định năng lực và công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo quyết định số 4232/SYT-YDQLHN.

Các chuyên gia cán bộ tài phòng thí nghiệm có năng lực và tay nghề cao trong các hoạt động đo đạc, lấy mẫu, phân tích, tham gia các dự án trong và ngoài nước.

Tin tức


ỨNG DỤNG SEX PHEROMONE QUẢN LÝ SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI (Citripestis sagittiferella)


Hướng nghiên cứu ứng dụng sinh học trong phòng trừ đang được quan tâm; trong đó, việc ứng dụng pheromone giới tính tỏ ra rất tiềm năng trong việc phòng trừ sâu đục trái bưởi, Citripestis sagittiferella.
ỨNG DỤNG SEX PHEROMONE QUẢN LÝ SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI (Citripestis sagittiferella)


Hướng nghiên cứu ứng dụng sinh học trong phòng trừ đang được quan tâm; trong đó, việc ứng dụng pheromone giới tính tỏ ra rất tiềm năng trong việc phòng trừ sâu đục trái bưởi, Citripestis sagittiferella.
ỨNG DỤNG SEX PHEROMONE QUẢN LÝ SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI (Citripestis sagittiferella)


Hướng nghiên cứu ứng dụng sinh học trong phòng trừ đang được quan tâm; trong đó, việc ứng dụng pheromone giới tính tỏ ra rất tiềm năng trong việc phòng trừ sâu đục trái bưởi, Citripestis sagittiferella.
Quan trắc môi trường lao động là gì? Tự nguyện hay bắt buộc?


Quan trắc môi trường lao động là gì? Việc quan trắc môi trường là tự nguyện hay bắt buộc? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.
Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Tại sao phải quan trắc môi trường định kỳ?


Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần suất quan trắc, vị trí quan trắc và thông số quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo nội dung của đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.
Quy trình, thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường


Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định.Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn

Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường; Báo cáo tác động đánh giá môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và hồ sơ môi trường khác theo quy định; Xây dựng các phương án / kịch bản ứng phó sự cố về môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, báo cáo xả thải, báo cáo khai thác nước dưới đất, khai thác mặt.

Quan trắc môi trường định kỳ

Lấy mẫu, đo nhanh tại hiện trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (đất, nước, không khí, khí thải, bùn thải, trầm tích, chất thải)

Quan trắc môi trường lao động

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO được Sở Y tế Cần Thơ công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quyết định số 4232/SYT-YDQLHN.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, bảo vệ sức khỏe người lao động -> người lao động có sức khỏe tốt -> nâng cao năng suất làm việc.

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Các công cụ, giải pháp quản lý, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, kỹ thuật xử lý môi trường trong lao động, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân.
Các giải pháp bảo vệ môi trường gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái.
Hệ thống đánh giá và công nhận các công nghệ, sản phẩm có tính ứng dụng và hiệu quả tích cực trong bảo vệ môi trường.

Đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Đào tạo chuyên đề các hoạt động bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường tại các địa phương/doanh nghiệp; Chứng chỉ do trường Đại Học Cần Thơ cấp.
Đào tạo các khoá ngắn hạn/chuyên sâu về bảo vệ môi trường theo đặt hàng

Liên hệ với chúng tôi